KONINKLIJKE SOEVEREINE
HOOFDKAMER VAN RETORICA
DE FONTEINE
GENT

Allen goedwilleghen, eerbaerheyt,
ghenoucht, dueght ende const beminnende
ende elken zonderlinghe, saluut

statuten van De Fonteine
Gent, 9 december 1448

- 0486/097 073 - Arthur Latourstraat 26, 9050 Ledeberg
webdesign en functionaliteit © 2006—2024 Sander Van de Moortel